Великден на Боерица. Разполагаме с пакети за 2 и 3три дни. За информация boeriza@abv.bg или на 0888 253 457. Първи май- ден на трудещите се, отбележете го в хотел Боерица....